Tin mới
Trang chủ » Vinaphone trả sau » Khuyến mãi ngày vàng Vinaphone

Khuyến mãi ngày vàng Vinaphone

Tin tức: Khuyến mại ngày Vàng. Đối tượng: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao ezCom trả trước). Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 29/11 đến 24h00 ngày 30/11/2013 (02 ngày Vàng). Nội dung chi tiết như sau:
Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ trong thời gian KM:
– Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM (gọi & nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM1 (gọi & nhắn tin nội mạng VNPT).

– Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText::

Stt Mệnh giá  thẻ nạp Thời hạn sử dụng của mệnh giá nạp tiền KM tặng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM Tổng cộng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM
1      < 10.000 đ 01 01 02
2   10.000 đ 02 02 04
3   20.000 đ 04 04 08
4   30.000 đ 07 07 14
5   50.000 đ 12 12 24
6 100.000 đ 30 30 60
7 200.000 đ 70 70 140
8 300.000 đ 115 115 230
9 500.000 đ 215 215 430

– Thuê bao trả trước đang hoạt động, có phát sinh cước trong tháng 10 và 11/2013, không nạp thẻ từ 1/10 cho đến hết 24/11: ngoài việc được hưởng KM theo nội dung nêu trên, còn được tặng thêm 10.000 đồng vào TK KM2 nếu nạp thẻ từ 20.000 trở lên.

Đối với các thuê bao đang được hưởng khuyến mại nạp thẻ của các chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước hòa mạng mới (KM trước), nếu:

– Nạp đủ số lượng thẻ được khuyến mại của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng khuyến mại của 02 ngày Vàng.

– Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được khuyến mại của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong 02 ngày Vàng: sẽ được hưởng khuyến mại của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng  gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.

Từ 00h00 ngày 01/12/2013 trở đi:

– Nếu thuê bao chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, sẽ tiếp tục hưởng chính sách KM nạp thẻ của chương trình KM HMM trước đây.

– Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, sẽ hưởng chính sách như quy định đối với các thuê bao trả trước khác.

Vinaphone