Tin mới
Trang chủ » VinaPhone trả trước » Tổng hợp các gói cước trả trước Vinaphone

Tổng hợp các gói cước trả trước Vinaphone

[TỔNG HỢP CÁC GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC VINAPHONE – CÁC GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC VINAPHONE] BAO GỒM GÓI CƯỚC VINACARD, GÓI CƯỚC VINAXTRA, GÓI CƯỚC 690, GÓI CƯỚC CAFE+, GÓI CƯỚC CỬU LONG, GÓI CƯỚC KHAU PHẠ, GÓI CƯỚC FAMILY, GÓI CƯỚC CÁN BỘ ĐOÀN, GÓI CƯỚC HSSV.

Liên hệ hotline tư vấn gói cước trả trước Vinaphone (028)3996.3999 – 0125.38.23456

Vinaphone VNPT

GÓI CƯỚC VINACARD

Loại cước

Mức cước

Cước gọi nội mạng trong nước

1180 đồng/phút (118 đồng/06 giây đầu, 19.67 đồng/1 giây tiếp theo

Cước gọi liên mạng trong nước

1.380 đồng/phút (138 đồng/06giây đầu, 23 đồng/1 giây tiếp theo)

Cước gọi quốc tế

 Xem tại đây

Cước nhắn tin nội mạng trong nước

290 đồng/bản tin

Cước nhắn tin liên mạng trong nước

350 đồng/bản tin

Cước nhắn tin quốc tế

2.500đ/bản tin

Cước gọi vào thuê bao VSAT (1’+1’) VSAT thuê bao: 1.200 đồng/phút
VSAT bưu điện: áp dụng cước  nội mạng VinaPhone, VNPT hiện hành
Truy cập Internet gián tiếp (1268, 1269 và 1260) Cước trong nước + cước truy cập Internet
Gọi dịch vụ 1080/1088/hộp thư thông tin Cước dịch vụ 108x
Gọi các số đặc biệt 116,117,600, 9194, 942/943 (Voicemail): Tính cước gọi trong nước hiện hành
113,114,115, 119, 18001091: Miễn phí

GÓI CƯỚC VINAXTRA

Nơi nhận Quay số Cước phí Giá cước(đồng/phút)
Gọi trong nước Gọi ngoại mạng 0 + AC +SN

178 đồng/6 giây đầu + 29,66 đồng/1 giây tiếp theo

1.780 đồng/phút
Gọi nội mạng VinaPhone và Gọi cố đ   158 đồng/6 giây đầu + 26,33 đồng/1 giây tiếp theo 1.580 đồng/phút
Cước thuê bao RingTunes 9000 đồng/ tháng
V.S.A.T 0+99+3+AC+SN (VSAT thuê bao) 1.200 đồng / phút
0+99+2+AC+SN (VSAT bưu điện) 158 đồng/6 giây đầu + 26,33 đồng/1 giây tiếp theo
Wap 999 1.750 đồng/phút
600 Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính Cước thông tin trong nước
108 0+AC+108 (1080) Cước thông tin gọi trong nước  + cước dịch vụ 108
Số đặc biệt 116 Cước thông tin gọi trong nước theo quy định hiện hành
117
9194
942/943
113 Miễn phí
114
115
119
18001091
Cước nhắn tin trong nước nội mạng VinaPhone

200 đồng/bản tin

Cước nhắn tin trong nước liên mạng (nhắn sang mạng khác)

250 đồng/bản tin

Cước nhắn tin quốc tế 2500 VND/bản tin
Quốc tế 00+CC+AC+SN cước IDD
Truy nhập Internet gián tiếp 1268 Cước thông tin trong nước
+ 22 đồng/phút
1269 Cước thông tin trong nước
+ 141 đồng/phút

Trong đó:

– CC= mã nước, AC= mã vùng, mã mạng, SN = số thuê bao

– Mạng VSAT:

+ 99 – 2: Mã dùng cho VSAT bưu điện

+ 99 – 3: Mã dùng cho thuê bao VSAT

– Cước IDD là mức cước quốc tế đã bao gồm thuế GTGT 10%

GÓI CƯỚC 690

NỘI DUNG

GIÁ CƯỚC

Từ 0-12 tháng

Sau 12 tháng

Giá bộ KIT (gồm cước hòa mạng và SIM)

50.000đ (đã bao gồm VAT)

Gọi nội mạng + Cố định VNPT

690đ/phút

880 đồng/phút

Gọi ngoại mạng

980 đồng/phút

SMS nội mạng

99 đồng/SMS

SMS ngoại mạng

250 đồng/SMS

Cước gọi/nhắn tin quốc tế Áp dụng theo quy định hiện hành đối với các thuê bao di động

Ưu đãi sau khi kích hoạt

– Ưu đãi sau khi kích hoạt: Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 01 thẻ nạp đầu tiên, tặng 50% giá trị thẻ nạp cho 05 thẻ tiếp theo (tỷ lệ khuyến mãi vào các TK theo quy định hiện hành). Thời hạn nạp 06 thẻ đầu tiên trước 01/06/2016 áp dụng cho các thuê bao kích hoạt mới từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/4/2016.

+ Lưu ý: Các SIM trả trước cục bộ tại các khu vực vẫn áp dụng chính sách khuyến khích nạp thẻ như đã nêu tại các văn bản hiện hành.

– Ưu đãi khi đăng ký sử dụng gói MAX100:

+ Điều kiện hưởng ưu đãi: đăng ký sử dụng gói MAX100 trong vòng 06 tháng kể từ khi kích hoạt.

+ Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 06 (kể từ thời điểm đăng ký thành công lần đầu): Áp dụng giá cước 35.000 đồng (1,2GB tốc độ tối đa).

+ Từ tháng thứ 07 đến tháng thứ 12 (kể từ thời điểm đăng ký thành công lần đầu): Áp dụng giá cước 50.000đ (1,2GB tốc độ tối đa).

+ Trong vòng 06 tháng kể từ tháng kích hoạt, nếu khách hàng hủy gói MAX100 và đăng ký lại thì vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi.

– Giảm 50% giá gói Cặp đôi trong 6 tháng kể từ tháng kích hoạt.

– Giảm 50% giá gói Kết bạn trong 3 tháng kể từ tháng kích hoạt (Giá gói 10.000 đồng/30 ngày; miễn phí gọi 2000 phút đến 5 thuê bao VinaPhone/Cố định VNPT khác) với điều kiện khách hàng đăng ký gói ngay trong tháng hoà mạng.

– Miễn phí dịch vụ MCA, Ringtunes 01 tháng đầu tiên:

+ Mở mặc định dịch vụ MCA và Ringtunes khi kích hoạt.

+ Sau khi hết hạn sử dụng miễn phí, hệ thống nhắn tin thông báo cho khách hàng đăng ký lại dịch vụ. Nếu khách hàng không nhắn tin đăng ký thì tự động huỷ dịch vụ.

Ưu đãi hàng tháng

– Tặng 30.000đ/tháng trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.

– Điều kiện hưởng ưu đãi: kể từ tháng thứ 3 sau tháng kích hoạt, để được hưởng ưu đãi thì tháng trước đó phải nạp tối thiểu 10.000đ.

GÓI CƯỚC CAFE+

Cước liên lạc:

– Cước gọi nội mạng inzone: 500đ/phút trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt

– Cước gọi ngoại mạng inzone: 690đ/phút trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt

– Các loại cước khác áp dụng theo sim UZone.

Ưu đãi khi kích hoạt

– Điều kiện: Nạp thẻ tối thiểu 10.000đ.

– Tặng 10.000đ vào TKKM và 40.000đ vào TKKM2.

– Tặng 200MB data sử dụng trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.

– Tặng 1.000 phút gọi nội mạng sử dụng trong vòng 10 tháng từ tháng thứ 3 sau kích hoạt với điều kiện tháng trước đó nạp thẻ tối thiểu 10.000đ.

Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 3 thẻ nạp đầu tiên

Ưu đãi hàng tháng

– Tặng 30.000 đồng/tháng vào TK định kỳ trong vòng 06 tháng kể từ tháng kích hoạt..

– Điều kiện hưởng ưu đãi: từ tháng thứ 3 kể từ khi kích hoạt, để được hưởng ưu đãi thì tháng trước đó phải nạp thẻ tối thiểu 10.000đ.

Ưu đãi gói MAX giá 25.000đ trong vòng 6 tháng

– Điều kiện hưởng ưu đãi: đăng ký sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm kích hoạt.

– Trong thời gian hưởng ưu đãi, nếu khách hàng huỷ và đăng ký lại gói MAX thì vẫn được hưởng ưu đãi 25.000đ/tháng.

Miễn phí 3 tháng gói Cặp Đôi/giảm 50% cước thuê bao gói Kết bạn.

Miễn phí 1 tháng dịch vụ Nông thôn xanh gói Cà Phê.

GÓI CƯỚC CỬU LONG

Cước liên lạc:

– Cước gọi nội mạng inzone: 500đ/phút trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt

– Cước gọi ngoại mạng inzone: 690đ/phút trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt

– Các loại cước khác áp dụng theo sim UZone.

Ưu đãi khi kích hoạt:

– Điều kiện: Nạp thẻ tối thiểu 10.000đ.

– Tặng 10.000đ vào TKKM và 40.000đ vào TKKM2.

– Tặng 200MB data sử dụng trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.

– Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 3 thẻ nạp đầu tiên

– Tặng 1000 phút gọi nội mạng + 100 SMS nội mạng sử dụng trong vòng 10 tháng từ tháng thứ 3 sau kích hoạt với điều kiện tháng trước đó nạp thẻ tối thiểu 10.000đ.

Ưu đãi hàng tháng:

– Tặng 30.000 đồng/tháng vào TK định kỳ trong vòng 06 tháng kể từ sau tháng kích hoạt.

– Điều kiện hưởng ưu đãi: từ tháng thứ 3 kể từ khi kích hoạt, để được hưởng ưu đãi thì tháng trước đó phải nạp thẻ tối thiểu 10.000đ.

Ưu đãi gói MAX giá 25.000đ trong vòng 6 tháng:

– Điều kiện hưởng ưu đãi: đăng ký sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm kích hoạt.

– Trong thời gian hưởng ưu đãi, nếu khách hàng huỷ và đăng ký lại gói MAX thì vẫn được hưởng ưu đãi 25.000đ/tháng.

Nghe 1 phút ngoại mạng, tặng 1 phút gọi nội mạng:

– Áp dụng cho các cuộc gọi từ mạng ngoài phát sinh trong vòng 06 tháng tính từ thời điểm kích hoạt.

– Trước ngày 05 hàng tháng cộng phút gọi được tặng cho tháng trước đó.

Miễn phí 1 tháng dịch vụ Ringtunes.

Miễn phí 1 tháng dịch vụ Nông thôn xanh gói Lúa.

GÓI CƯỚC KHAU PHẠ

+ Cước gọi nội mạng inzone: 500đ/phút trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt

+ Các loại cước khác áp dụng theo sim VinaXtra.

– Ưu đãi khi kích hoạt:

+ Tặng 10.000đ vào TKKM và 80.000đ vào TKKM2.

+ Tặng 200MB data sử dụng trong 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.

+ Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 3 thẻ nạp đầu tiên

Ưu đãi hàng tháng:

Tặng 30.000 đồng/tháng vào TK định kỳ trong vòng 06 tháng kể từ sau tháng kích hoạt.

– Điều kiện hưởng ưu đãi: từ tháng thứ 3 kể từ khi kích hoạt, để được hưởng ưu đãi thì tháng trước đó phải nạp thẻ tối thiểu 10.000đ.

Ưu đãi gói MAX giá 25.000đ trong vòng 6 tháng:

– Điều kiện hưởng ưu đãi: đăng ký sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm kích hoạt.

– Trong thời gian hưởng ưu đãi, nếu khách hàng huỷ và đăng ký lại gói MAX thì vẫn được hưởng ưu đãi 25.000đ/tháng.

Gọi 1 phút ngoại mạng, tặng 1 phút gọi nội mạng:

– Áp dụng cho các cuộc gọi ngoại mạng phát sinh trong vòng 06 tháng tính từ thời điểm kích hoạt.

– Trước ngày 05 hàng tháng cộng phút gọi được tặng cho tháng trước đó.

– Miễn phí 3 tháng gói Cặp Đôi/giảm 50% cước thuê bao gói Kết bạn.

– Miễn phí 1 tháng dịch vụ MCA, Ringtunes + 3 bài hát đặc thù về Tây Bắc (tự động gia hạn).

GÓI CƯỚC FAMILY

1. Nguyên tắc tính cước

– Thuê bao chủ nhóm: Tính cước theo các mức cước của gói cước thuê bao đang sử dụng.

– Thuê bao thành viên:

+ Tính cước theo các mức cước của gói cước đã sử dụng từ trước khi gia nhập nhóm.

+ Trường hợp thuê bao chủ nhóm còn tiền và còn hạn sử dụng: cước phát sinh của thuê bao thành viên sẽ được tính trừ vào bộ tài khoản của thuê bao chủ nhóm theo đúng các quy định hiện hành về các tài khoản trả trước.

+ Trường hợp  thuê bao chủ nhóm hết tiền hoặc hết hạn sử dụng: cước  phát sinh của thuê bao thành viên sẽ được tự động trừ vào hệ thống tài khoản của thuê bao thành viên.

2. Ưu đãi về cước thoại:

– Mức cước được tính cho cuộc gọi của các thuê bao trong cùng một nhóm (bao gồm cả thuê bao chủ nhóm và thuê bao thành viên) là 590đ/phút (block 6 giây + 1, đã bao gồm VAT).

– Các mức cước thoại khác áp dụng theo các quy định hiện hành đối với từng loại gói cước (VinaCard, VinaXtra…) thuê bao đang sử dụng.

3. Ưu đãi về SMS miễn phí:

– Kể từ tháng kế tiếp tháng thành lập nhóm, mỗi nhóm được tặng 150SMS nội mạng để tất cả các thành viên trong nhóm sử dụng chung.

– Các quy định về SMS nội mạng miễn phí:

+ SMS miễn phí có hiệu lực theo chu kỳ 1 tháng dương lịch.

+ Số SMS miễn phí không dùng hết trong chu kỳ trước cũng không được bảo lưu đến chu kỳ  sau.

+ Số SMS miễn phí sẽ bị hủy trong mọi trường hợp hủy gói.

+ Tra cứu số SMS còn lại : Thuê bao chủ nhóm soạn tin KTSMS gửi 900

4. Ưu đãi về cước data:

– VinaPhone cung cấp 2 gói Mobile Internet dùng chung cho cả nhóm thuê bao:

Tên gói Max100 Max200
Giá gói (đã bao gồm VAT) 100.000đ/30 ngày 200.000đ/30 ngày
Dung lượng miễn phí ở tốc độ cao Max100: Dung lượng miễn phí sử dụng ở tốc độ tối đa là 1,2GB, sau khi sử dụng hết dung lượng miễn phí, tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s. Max200: Dung lượng miễn phí sử dụng ở tốc độ tối đa là 3GB, sau khi sử dụng hết dung lượng miễn phí, tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.
Cước vượt gói Miễn phí Miễn phí

+ Để đăng ký gói soạn tin DK [Tên gói] gửi 888.

+ Giá gói được trừ vào tài khoản chính của thuê bao chủ nhóm.

+ Trường hợp thuê bao chủ nhóm đang tích hợp với 1 thuê bao ezCom trả trước và đồng thời dùng đang chung gói MAX100/200, thì thuê bao chủ nhóm cần hủy tích hợp đó để có thể đăng ký lại 1 trong 2 gói data trên.

+ Để hủy gói, thuê bao chủ nhóm soạn tin HUY [tên gói] gửi 888.

+ Hạn sử dụng của gói và các quy định khác áp dụng theo quy định hiện hành của gói MAX.

– Trường hợp thuê bao chủ nhóm không đăng ký gói data dùng chung:

+ Các thuê bao thành viên sau khi vào nhóm sẽ tiếp tục sử dụng các gói data riêng đã đăng ký trước đó.

+ Cước data phát sinh (mua gói và vượt gói) của thuê bao thành viên không được tính vào HMSD của thuê bao đó, mà trừ không giới hạn vào các tài khoản của thuê bao chủ nhóm.

– Trường hợp thuê bao chủ nhóm đã đăng ký thành công gói data dùng chung:

+ Các gói MI thuê bao chủ nhóm và thuê bao thành viên đang sử dụng sẽ tự động bị hủy. Đồng thời, các thuê bao thành viên không được phép đăng ký mới các gói data khác

+ Nếu thuê bao thành viên chủ động soạn tin rời khỏi nhóm hoặc bị thuê bao chủ nhóm hủy tư cách thành viên, thì thuê bao thành viên sẽ tự động được chuyển trở lại sử dụng gói M0.

+ Thuê bao chủ nhóm hủy nhóm, gói data dùng chung sẽ tự động bị hủy theo, các thuê bao trong nhóm được hệ thống tự động chuyển về sử dụng gói cước M0.

GÓI CƯỚC CÁN BỘ ĐOÀN

TT

Gói cước Cán bộ Đoàn

Mức cước (đã bao gồm VAT)

1

 

 

Cước gọi trong nước(tương tự như gói cước VinaCard)
Nội mạng VinaPhone và cố định VNPT (áp dụng từ phút thứ 61/tháng trở đi)

118 đ/06 giấy đầu + 19,66 đ/giây tiếp theo (1.180 đ/phút)

Gọi liên mạng

138 đ/06 giây đầu + 23 đ/giây tiếp theo (1.380 đ/phút)

2 Nhắn tin – Nhắn tin nội mạng VNPT: 99đ/sms

– Nhắn tin liên mạng: 250đ/sms

3

 

 

Cước gọi nhóm  (tối đa 5 thành viên là thuê bao VinaPhone hoặc cố định VNPT) 
Cước thuê bao

Miễn phí

Mức giảm cước cho chủ nhóm (thuê bao cán bộ Đoàn) khi gọi đến các thuê bao thành viên trong nhóm

Giảm 40% cước gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT(708 đ/phút) 70,8 đ/06 giây đầu + 11,8 đ/giây tiếp theo

4

 

 

 

Cước sử dụng dịch vụ: 
Tặng số phútgọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT (tặng vào TK gọi nội mạng VinaPhone trước ngày 5 hàng tháng, bắt đầu từ tháng kích hoạt hoặc chuyển đổi sang gói cước mới)

– 60 phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT/thuê bao/tháng (tương đương 70.800 đ/TB/tháng)

– Tặng 60 SMS nội mạng VinaPhone và cố định VNPT/tháng;

– Tặng 60 MB dịch vụ Mobile Internet/ tháng.

Cước thuê bao Ringtunes

4.500 đ/TB/tháng  (giảm 50% cước TB tháng)

Cước thuê bao MCA

2.500 đ/TB/tháng (giảm 50% cước TB tháng)

5

Các mức cước khác

Áp dụng theo quy định hiện hành với thuê bao di động trả trước VinaCard

Quy định về cước gọi nhóm và đăng ký/thay đổi thành viên trong nhóm

– Thuê bao Cán bộ Đoàn không được sử dụng gói cước gọi nhóm tiết kiệm Talk24 hiện hành của VinaPhone.

– Cán bộ Đoàn là HSSV không được đăng ký đồng thời 2 gói cước Gói cước trả trước Cán bộ Đoàn và gói HSSV.

– Đăng ký thuê bao thành viên: Để đăng ký các thành viên trong nhóm, thuê bao Cán bộ Đoàn soạn tin nhắn với nội dung “TV_TB1_TB2_TB3_TB4_TB5” gửi 900, trong đó:

+ TV: câu lệnh đăng ký;

+ Dấu “_” là khoảng trống khi soạn tin nhắn;

+ TB1, TB2,…, TB5: là các số điện thoại di động trả trước/trả sau của VinaPhone hoặc  là số điện thoại mang đầu số cố định của VNPT.

Lưu ý:

>    Số điện thoại VinaPhone phải được viết đầy đủ 10 chữ số cho thuê bao 091/094 hoặc 11 chữ số cho thuê bao 0123/0125/0127.

>    Số điện thoại cố định thuộc VNPT bao gồm mã tỉnh, thành phố + số thuê bao.

>    Khách hàng có thể đăng ký toàn bộ các thuê bao thành viên trong nhóm theo cú pháp nêu trên hoặc đăng ký lần lượt từng thuê bao thành viên (mỗi lần đăng ký gửi 1 tin nhắn kèm theo số thuê bao từng thành viên).

>    Số thuê bao thành viên tối đa trong nhóm là 5 thuê bao (trong đó tối đa 2 thuê bao cố định VNPT.)

* Thay đổi thuê bao thành viên trong nhóm

Khi có nhu cầu thay đổi thành viên trong nhóm, khách hàng nhắn tin CD_sốthuêbaocũ_số thuêbaomới về số 900.

+           Trong tháng, khách hàng có quyền thay đổi thành viên 03 lần/tháng (có thể đổi toàn bộ thành viên trong nhóm hoặc giữ nguyên các thành viên còn lại và đổi một thành viên nhiều lần).

+           Thay đổi thành viên quá số lần được phép trong tháng: khách hàng nhận được thông báo yêu cầu nhắn tin thay đổi lại vào tháng sau.

–         Kiểm tra các số thuê bao thành viên của nhóm: Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp “TB­” và gửi đến 900. Hệ thống sẽ gửi trả lại danh sách số điện thoại thành viên trong nhóm.

–          Để được trợ giúp: Soạn tin “TG_CBD” gửi đến 900

GÓI CƯỚC HSSV

Gói cước Sinh Viên (Talk-Student) Mức cước
1.1 Cước gọi trong nước  
Ngoại mạng 138 đ/06 giây đầu + 23 đ/giây tiếp theo (1.380 đ/phút)
Nội mạng VinaPhone, cố định VNPT 118 đ/06 giấy đầu + 19,66 đ/giây tiếp theo (1.180 đ/phút)
1.2 Cước nhắn tin trong nước  
Nội mạng 99 đ/tin nhắn
Ngoại mạng 250 đ/tin nhắn
1.3 Cước các dịch vụ gia tăng  
Cước thuê bao dịch vụ Talk 24  
+ Talk 24- S 220 đ/ngày
+ Talk 24- E 352 đ/ngày
Cước thuê bao Ringtunes 4.500đ/tháng (áp dụng từ 09/09/2011, giảm 50% so với mức cước thông thường)
Cước thuê bao MCA 2.500đ/tháng (áp dụng từ 09/09/2011, giảm 50% so với mức cước thông thường)

1.000đ/tuần (áp dụng từ ngày 16/09/2014, giảm 50% so với mức cước thông thường)

Gói SMS và Data SV200: Giá gói 2.500đ, có ngay 200MB + 200 SMS nội mạng VinaPhone và cố định VNPT dùng trong ngày
1.4 Tặng cước sử dụng dịch vụ  
Tặng cước thông tin trong nước (tặng vào TK khuyến mại trước ngày 5 hàng tháng, bắt đầu từ tháng kích hoạt hoặc chuyển đổi sang gói cước mới). 30.000đ/thuê bao/tháng (Thuê bao HSSV chỉ được hưởng mức ưu đãi tặng tiền định kỳ hàng tháng vào TKKM2 với điều kiện trong tháng trước tháng tặng tiền TB HSSV phải nạp thẻ từ 10.000 đồng trở lên. Các TB HSSV không đạt điều kiện này sẽ không được hưởng khuyến mại định kỳ vào tháng tiếp theo. Thời điểm áp dụng : kể từ 0h00 ngày 01/10/2011).
Tin nhắn đa phương tiện Miễn cước 25 tin nhắn MMS nội mạng/TB/tháng
Dịch vụ GPRS Miễn phí sử dụng 20.000 đ/tháng
Mức cước ưu đãi trong mục 1.4 chỉ được sử dụng trong tháng đó, không được cộng dồn vào tháng sau.
1.5 Các mức cước khác  
Cước gọi và nhắn tin quốc tế; cước sử dụng các dịch vụ gia tăng; cước gọi và nhắn tin trong nước ngoài giờ cao điểm Áp dụng theo quy định hiện hành với thuê bao di động trả trước

Bảng cước của gói cước Thiếu niên: Talk – Teen (đã bao gồm VAT)

Gói cước Thiếu niên (Talk-Teen) Mức cước
1.1 Cước gọi trong nước        
Ngoại mạng 148 đ/06 giây đầu + 24,67 đ/giây tiếp theo (1.480 đ/phút)
Nội mạng 128 đ/06 giấy đầu + 21,33 đ/giây tiếp theo (1.280 đ/phút)
1.2. Gọi trong nước giờ ưu đãi (Happy Hours) 06h00 – 08h00 và 12h00 – 13h00 hàng ngày
Ngoại mạng 74 đ/06 giây đầu + 12,33 đ/giây tiếp theo (740 đ/phút)
Nội mạng 64 đ/06 giây đầu + 10,67 đ/giây tiếp theo (640 đ/phút)
1.3 Cước nhắn tin trong nước  
Nội mạng 99 đ/tin nhắn
Ngoại mạng 250 đ/tin nhắn
1.4 Cước các dịch vụ gia tăng  
Cước thuê bao Ringtunes 4.500đ/tháng (áp dụng từ 09/09/2011, giảm 50% so với mức cước thông thường)
Cước thuê bao MCA 2.500/tháng (áp dụng từ 09/09/2011, giảm 50% so với mức cước thông thường)
Gói cước SMS nội mạng (100 SMS nội mạng/ngày, đăng ký dịch vụ qua SMS) 2.500đ/gói (áp dụng từ ngày 01/9/2013)
1.5 Tặng cước sử dụng dịch vụ  
Tặng cước thông tin trong nước (tặng vào TK khuyến mại trước ngày 5 hàng tháng, bắt đầu từ tháng kích hoạt hoặc chuyển đổi sang gói cước mới)

 

15.000đ/thuê bao/tháng (Thuê bao HSSV chỉ được hưởng mức ưu đãi tặng tiền định kỳ hàng tháng vào TKKM2 với điều kiện trong tháng trước tháng tặng tiền TB HSSV phải nạp thẻ từ 10.000 đồng trở lên. Các TB HSSV không đạt điều kiện này sẽ không được hưởng khuyến mại định kỳ vào tháng tiếp theo. Thời điểm áp dụng : kể từ 0h00 ngày 01/10/2011).
Tin nhắn đa phương tiện Miễn cước 25 tin nhắn MMS nội mạng/TB/tháng
Dịch vụ GPRS Miễn phí sử dụng 15.000 đ/tháng
Mức cước ưu đãi trong mục 1.5 chỉ được sử dụng trong tháng đó, không được cộng dồn vào tháng sau.
1.5 Các mức cước khác  
Cước gọi và nhắn tin quốc tế; cước sử dụng các dịch vụ gia tăng; cước gọi và nhắn tin trong nước ngoài giờ cao điểm Áp dụng theo quy định hiện hành với thuê bao di động trả trước