Tin mới

VNPT iOFFice

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice cung cấp các chức năng điều hành, quản lý và cộng tác được tích hợp trong cùng một hệ thống trên giao diện Website. Ngoài các tính năng Văn phòng điện tử, Hệ thống tạo ra môi trường tương tác đa chiều như một Mạng xã hội nội bộ, hỗ trợ người dùng có thể chia sẻ thông tin, trao đổi và phản hồi dễ dàng, nhờ đó các vấn đề được xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Lợi ích dịch vụ VNPT iOFFice:

 • QUẢN LÝ VĂN BẢN: Các loại văn bản – văn bản đến, văn bản đi, văn bản phúc đáp, văn bản dự thảo, hồ sơ văn bản…Theo dõi quá trình xử lý; Báo cáo thống kê việc xử lý văn bản….
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; Theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; Chế độ thông tin báo cáo
  vnpt iofffice
  vnpt iofffice

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH VNPT iOFFice:

 • HỒ SƠ CÔNG VIỆC: Tủ hồ sơ cá nhân, lưu nhóm công văn, tài liệu tùy ý; Hỗ trợ tính năng: thêm mới hồ sơ công việc, theo dõi, giao việc đến cán bộ khác trong đơn vị; Chia sẻ, chuyển giao hồ sơ công việc.
 • BÁO CÁO THỐNG KÊ: Báo cáo về văn bản – báo cáo về tình hình sử dụng hệ thống, tình hình xử lý văn bản từng cá nhân,…Báo cáo về công việc: báo cáo chi tiết đơn vị, cá nhân….
 • QUẢN LÝ CÔNG VIỆC: Cho phép giao việc, quản lý công việc xuống các phòng/ban và nhân viên; cá nhân, …; Báo cáo thống kê công việc, kiểm soát được tiến độ, trạng thái công việc; Tích hợp với chức năng thông báo khi có công việc mới, công việc tới hạn, quá hạn.
 • LỊCH HỌP: Cho phép đăng ký, phê duyệt lịch họp của đơn vị, thông báo tới các thành viên tham dự họp…
 • LỊCH CÔNG TÁC: Lịch công tác cá nhân; Lịch công tác phòng ban; Lịch công tác của cơ quan.
 • LỊCH LÃNH ĐẠO TRỰC TUẦN: Quản lý lịch trực tuần của các lãnh đạo.
Nội Dung Chi phí theo Use Số Lượng use gói 12 tháng Thành Tiền
VNPT Eoffice 21,000 1 252,000 272,000

Đăng ký dịch vụ VNPT iOffice liên hệ ngay VNPTOnline.vn để tư vấn giải pháp, Phone 0911.812.555085.38.23456

VNPT eKYC; VNPT ID Check