Tin mới
Trang chủ » Vinaphone doanh nghiệp » VNPT VinaPhone Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

VNPT VinaPhone Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

VNPT VinaPhone Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

Là hoạt động thiết thực của VNPT VinaPhone Hồ Chí Minh chung tay cùng các doanh nghiệp trong bối cảnh Chính phủ phát động chương trình xây dựng “Quốc gia khởi nghiệp”.

Các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Hồ Chí Minh (có giấy phép kinh doanh cấp mới lần đầu) chưa quá 6 tháng so với thời điểm đăng ký các gói cước VNPT VinaPhone.

  1. Gói Miễn Phí 12 Tháng VNPT-CA +VNPT Tax khi sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Fiber VNN và Hóa Đơn Điện Tử.
VNPT CA + VNPT Tax (Miễn phí năm đầu) Gói Cước Internet Fiber VNN

(Đã bao gồm VAT)

Gói Hóa Đơn Điện Tử

(Đã bao gồm VAT)

 (VNPT-CA gói Ozganization ID Standard 1024 bit) đã bao gồm phí thuê bao và thiết bị Token Tên Gói Tốc Độ Cước Tháng Phí Hòa Mạng Tên Gói Nội Dung Cước/Năm
 1,098,900 Fiber 30 30M  264,000 220,000 HD 300 Phát hàng 300 HĐ/năm 330,000

2. Gói Miễn Phí 12 Tháng VNPT-CA +VNPT Tax khi sử dụng dịch vụ VinaPhone trả sau Vip119 và Hóa Đơn Điện Tử.

VNPT CA + VNPT Tax (Miễn phí năm đầu) Gói Cước VinaPhone VIP119

(Đã bao gồm VAT)

Gói Hóa Đơn Điện Tử

(Đã bao gồm VAT)

 (VNPT-CA gói Ozganization ID Standard 1024 bit) đã bao gồm phí thuê bao và thiết bị Token Tên Gói Nội Dung Cước Tháng Phí thuê bao Tên Gói Nội Dung Cước/Năm
 1,098,900 VIP 119 1500 phút gọi nội mạng VNP, VNPT toàn quốc, max100 119,000 49,000 HD 300 Phát hàng 300 HĐ/năm 330,000

3. Gói Miễn Phí 12 Tháng VNPT-CA +VNPT Tax khi sử dụng dịch vụ VinaPhone trả sau Thương Gia 1 và Hóa Đơn Điện Tử.

VNPT CA + VNPT Tax (Miễn phí năm đầu) Gói Cước VinaPhone VIP119

(Đã bao gồm VAT)

Gói Hóa Đơn Điện Tử

(Đã bao gồm VAT)

 (VNPT-CA gói Ozganization ID Standard 1024 bit) đã bao gồm phí thuê bao và thiết bị Token Tên Gói Nội Dung Cước Tháng Phí thuê bao Tên Gói Nội Dung Cước/Năm
 1,098,900 Thương Gia 1 4000 phút gọi nội mạng VNP, VNPT toàn quốc, 300 phút ngoại mạng, Data 9G 301,000 49,000 HD 300 Phát hàng 300 HĐ/năm 330,000